Fondacija CURE

Fondacija CURE je feminističko aktivistička organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova putem obrazovnih umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.

Fondacija CURE raspisuje ToR (Terms of Reference) za aktivistkinje i umjetnice iz BiH, i njihove autorske radove, koje koriste umjetnost da bi uticale na promjene u društvu. 

2016-09-30 17:38:00

U zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine u ponedeljak je održana prezentacija programa kandidatkinja za načelnice ili gradonačelnice u Bosni i Hercegovni simbolično nazvana “Dvadeset šest, 26-og: Ko su kandidatkinje za načelnice na lokalnim izborima 2016 u BiH?“.

2016-09-30 11:04:38

Selma Hadžihalilović, feministkinja, aktivistkinja i mama

Piše: Masha Durkalić

Tekst preuzet sa http://avangarda.ba/detaljno.php?id=98

 

2016-09-29 16:07:10

Delegacija Evropske Unije, Heinrich Boell Fondacija, Westminster Fondacija za demokratiju i Fondacija CURE organizuje javni forum

2016-09-24 12:15:56

Fondacija CURE ohrabruje sve mlade studente/ice žurnalistike ili one koji/e žele u budućnosti raditi kao novinari/ke i PR osobe da se prijave da volontiraju u Fondaciji CURE.

2016-09-23 16:42:43

"Dođi, uveži i poveži" je bio slogan 11. PitchWise festivala koji je održan u Sarajevu od 8. do 11. septembra. Riječ je o jedinstvenom feminističkom festivalu nastalom iz potrebe da se javni prostor preobrazi u mjesto susreta.

2016-09-18 22:22:07

Priznanje dodjeljuje Mreža za izgradnju mira za promociju mira, solidarnosti, građanske odgovornosti i temeljnih ljudskih  prava 16. septembar/rujan 2016. godine u 18:00 sati u hotelu "Turist 98" u Jajcu

 

2016-09-16 14:39:54

O panelu "Digitalni feminizam" koji je organizovao Sarajevski otvoreni centar zajedno sa Fondacijom CURE u sklopu PitchWisa.

Cijeli tekst je preuzet sa web portala avangarda.ba

2016-09-15 12:38:56