Unapređenje ženskih ljudskih prava kroz jačanje Ženske Mreže BiH

Fondacija CURE Sarajevo u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom (SOC) i uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške, 1. augusta/kolovoza je zvanično počela sa provođenjem projekta “Unapređenje ženskih ljudskih prava kroz jačanje Ženske Mreže BiH”. Početak realizacije projekta predstavlja na jedan određen način i tranformaciju samog rada Ženske Mreže BiH.

U okviru projekta pokrenuta je web stranica www.zenskamreza.ba kao i facebook profil Ženska mreža BiH kroz koje se na direktan način promovišu aktivnosti članica Ženske mreža BiH.

U okviru projekta su provedene kampanje putem kojih smo pozivale žene  da aktivno uzmu učešća na  Općim izborima 2014 (LINK na slike). Radionica o Monitoringu ženskih ljudskih prava je održana 19 – 21. decembra 2014 (LINK na slike), kao i Konferencija Ženske mreže BiH na kojoj smo postavile pitanje da li je 2015.  godina prekretnica  za prava žena u Bosni i Hercegovini? (LINK na slike)

Za sve dodatne informacije o projektu molimo vas da kontaktirate Selmu Hadžihalilović na [email protected]