Pravno osnaživanje LGBTI osoba u BiH

Ovaj projekat će pomoći da se među pripadnicama/ima LGBTI zajednice ponude osnovne informacije o pravnim mogućnostima u slučaju diskriminacije, uznemiravanja i nasilja.

Kreirat ćemo Školu ljudskih prava (koja će se sastojati iz 2 modula u sklopu 2016/2017. godine) kako bi LGBTI osobe dobile na jednom mjestu sve pravne alate sa kojima mogu da praktikuju svoja prava.

Dodatne aktivnosti planirane u sklopu ovog projekta su kreiranje i distribucija priručnika pod nazivom „Prepoznaj, reaguj i prijavi diskriminaciju ili kršenje ljudskih prava LGBTI osoba“, te planiramo organizovati satanak sa predstavnicima/cama institucija nadležnih za procesuiranje diskriminacije i kršenja ljudskih prava.

Cilj projekt je da se javnost upozna i približi ovoj tematici, kao i da se povećaju kapaciteti LGBTI osoba u vezi njihovih prava i mogućnosti.

Projekat finansijski podržava Američka ambasada u sklopu malih grantova za LGBT – DRL.