Pita i pasta mira

Ženska solidarnost i izgradnja Mira je često samo srce feminističkog aktivizma. Kroz inspirativnu inicijaticu Pasta i Pita Mira, Fondacija CURE zajedno sa svojim partnerima iz Reggio Emilia (Italija) – ISCOS Emilia Romagna već dugi niz godina organizuje susrete aktivistkinja i zaštitnica ženskih prava, te kroz razmjenu recepata i kulinarskih majstorija, razgovaramo o svojim iskustvima u ratnom i post -ratnom periodu, kreiramo nove prostore za uspostavu dijaloga, i njegujemo kulturu Sjećanja. Solidarnosti i izgradnje Mira.

Pasta i Pita mira su do sada bile ordržane u Konjević Polju (BiH) i Reggio Emilia (Italija), i uključivale su aktivistkinje iz Skelana, Konjević Polja, Vareša, Zenice, Sarajeva i Konjica, kao i aktivistkinje i aktiviste iz grada Reggio Emilia.

Ova inicijativa predstavlja okosnicu razvoja daljne saradnje i partnerstava sa našim talijanskim partnerima. 

Za više informacija molimo vas da nas kontaktirate na [email protected]