Mlade žene – agentice pozitivnih promjena

Projekt Mlade žene – agentice pozitivnih promjena (Young Women- agents of positive change) je projekt Fondacije CURE u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom (AŽC) iz Beograda (http://www.womenngo.org.rs), i CESI (Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istraživanje) iz Zagreba (http://cesi.hr). 

Generalni ciljevi ovog projekta su: osnaživanje mladih žena (uključujući one koji dolaze iz nerazvijenih i manjih sredina i žene pripadnice marginaliziranih skupina) , aktivno učešće mladih žena u procesima donošenja odluka na lokalnom i regionalnom nivou, te inkluzija I osnaživanje mladih žena koje zajedno učestvuju u stvaranju pozitivnih promjena.

Ciljne grupe:

  • Mlade žene
  • Marginalizirane skupine žena

Krajnji rezultati ovog projekta su povećani broj mladih žena aktivistkinja iz ciljnih država koje su skupile znanje I vještine da utječu na javne politike na polju ženskih ljudskih prava, stvaranje prve regionalne mreže mladih žena aktivistkinja za ženska ljudska prava, i barem tri izvještaja u cilju poboljšanja politika mladih na polju rodne ravnopravnosti.

Projekat će biti ostvaren kroz razne projektne aktivnosti kao što su radionice, edukativni programi, pisanje projektnih prijedloga koji će biti podržani u devet grantova, regionalne konferencije, stvaranje prve regionalne mreže mladih aktivistkinja, itd.

Pozitivne promjene bi trebala biti ostvarene kroz kolaboraciju i združene snage pojedinki i pojedinaca i organizacija koje žele osigurati praksu primjene ljudskih prava i također osigurati mjesto ženama u procesima donošenja odluka i u kreativnom izražavanju.

Ovaj projekat se implementira uz podršku organizacije UN WOMEN.