Linkovi

FENOMEMALNE ŽENSKE GRUPE

Udruženje Q za promicanje i zaštitu kulture, identiteta i ljudskih prava queer osoba Bosna i Hercegovina

Helsinški parlament građana (HPG) Banja Luka , Bosna i Hercegovina

Girls Are Weird, Hrvatska

Vox Feminae (ranije Cunterview.net), Hrvatska

Centar za ženske studije, Hrvatska

Ženska mreža Hrvatske, Hrvatska

Udruga B.a.B.e (Budi aktivna. Budi emancipirana), Hrvatska

CESI, Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istraživanje, Hrvatska

Guerrilla Girls, SAD

Feminist.com, SAD

Support Women Artist Now Day, SAD

V-Day pokret (Dok nasilje ne prestane), SAD

Udruga za promicanje Women in Culture – City of Women (Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk), Slovenija

Crvene zore fest, Međunarodni feministički i queer festival(Rdece zore fest), Slovenija

Queer Beograd, Srbija

Ženski informativno-dokumentacioni centar INDOK, Srbija

Žene u crnom, Ženska mirovna grupa feminističko-antimilitarističke orijentacije, Srbija

Žene na delu www.zenergija.org, Srbija

Autonomni ženski centar Beograd Srbija

BeFem, Srbija

Ženskaposla, Bosna i Hercegovina

CIVILNE INCIJATIVE U BIH

Fondacija CURE, Direktorij ženskih grupa i BiH  Bosna i Hercegovina

NVO Vijeće  Sarajevo

Kuća ljudskih prava  Sarajevo

Mirovna  mreza BiH

Portal nevladinih organizacija BiH

Sarajevo otvoreni centar

MEDIJI

Platforma za Jugoistočnu Evropu OWPSEE  Jugoistočna Evropa

Radio Sarajevo , Bosna i Hercegovina

Protest.ba, Bosna i Hercegovina

eFM studentski radio , Bosna i Hercegovina

Udruženje Vesta, Bosna i Hercegovina

Internet portal Sarajevo-x.com , Bosna i Hercegovina

Internet portal Sarajevo.co.ba , Bosna i Hercegovina

Tuzlanski info portal , Bosna i Hercegovina

Nezavisna novinska agencija ONASA, Bosna i Hercegovina

Radio stari grad RSG , Bosna i Hercegovina

Federalna nezavinska agencija FENA, Bosna i Hercegovina