Fondacija CURE objavljuje konkurs za angažovanje istraživača/ice za sprovođenje istraživanja u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini

 

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organizirajući performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

_____________________________________________________________________________

Angažman za poziciju istraživača/ice za sprovođenje istraživanja u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini. Ovim projektom Fondacija CURE će raditi na neophodnosti uključivanja žena u sve faze mirovnih pregovora i izgradnju mira. Projekt se temelji na naučenim lekcijama preživjelih svih oblika nasilja u ratu u BiH i pruža priliku da žene podijele svoja iskustva i poruke sa ženama koje trenutno žive u zemljama zahvaćenim ratnim dešavanjima. Projekat će biti implementiran tokom 2020. godine – 25 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovim projektom nastojimo promovisati neophodnost uključivanja žena u mirovne procese.

USLOVI ZA PRIJAVU:

Istraživač/ica će imati punu odgovornost za kreiranje istraživanja o ženama i modelima izgradnje mira u BiH. Istraživač/ica mora posjedovati sljedeće uslove:

 • Posjedovanje znanja o ulozi žena u izgradnji mira nakon ratnih dešavanja u BiH
 • Posjedovanje znanja o uključenosti i angažmanu žena u malim loklanim zajednicama (Konjević polje, Bratunac, Prijedor, Konjic, Srebrenik, Bosansko Grahovo, Drvar i Bosanski Petrovac)
 • Pojedovanje iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova
 • Posjedovanje relevantnog istraživačkog iskustva kada su u pitanju problem vezani za marginalizovane grupe žena
 • Poznavanje osnovnog zakonskog i političko – administrativnog okvira relevantnog za izgradnju mira u BiH
 • Posjedovanje iskustva u izradi metodologije istraživanja, koordinaciji i komunikaciji, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava marginaliziranih grupa u BiH.
 • Feministički pristup tematici, postavljanje preživjelih i njihove price/poruke u centar istraživanja

 

Radni plan i metodologija istraživačkog rada. Istraživanje će raditi jedan istraživač/ica. Istraživač/ica će imati zadatak da prikupi 15 priča uz saglasnost i preporuku aktivistkinja Fondacije CURE, te iste prilagodi/uredi za objavljivanje (pri tom ne mijenjajući njihovu dubinsku sadržinu), napiše uvodni dio, zaključak istraživanja i preporuke. Ispod svake napisane priče istraživač/ica je obavezan/a navesti sumirane činjenice, statističke podatke (ukoliko ih ima)  o položaju marginalizovanih žena u skladu sa napisanom pričom. Na koncu istraživač/ica se obavezuje na objedinjavanje sakupljenog materijala u jednu brošuru.

Vremenski period istraživanja – Istraživač/ica će istraživanje sprovesti u roku od 12 radnih dana u trajanju od dva mjeseca.

Rokovi: Izrada metodologije i provedba istraživanja – 30.04.2020. godine

Izrada izvještaja o provedenom istraživanju – 15.05.2020. godine

Finalna verzija brošure – Istraživač/ica se obavezuje dostaviti finalnu verziju brošure Fondaciji CURE najkasnije do 31.05.2020. godine.

Obaveze Fondacije CURE:

 • Pregled finalne brošure i dostavljanje komentara
 • Pružanje logističke podrške za istraživanje
 • Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživača/ice
 • Istraživač/ica će biti isplaćen/a 50% nakon obavljenog razgovora i potpisivanja ugovora, a ostatak u iznosu od 50% bit će isplaćen nakon što istraživač/ica dostavi finaliziran dokument odobren od strane Fondacije CURE.

Molimo vas da Vašu prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 15. marta 2020. godine na mail denija@fondacijacure.org

Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na e-mail denija@fondacijacure.org i/ili putem telefona 00387 33 207 561 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE Denija Hidić.

 

 

Također vam se može svidjeti…