101 razlog za ženu na lokalnim izborima

PROJEKAT U 2012. GODINI:

101 razlog za ženu na lokalnim izborima

Projekat: 101 razlog za ženu na lokalnim izborima
Fondacija CURE je partnerska organizacija Udruženju INFOHOUSE na projektu “101 razlog za ženu na lokalnim izborima“

Lokalne partnerske organizacije: Vezirke iz Travnika, Demokratski centar Nove nade iz Foče, NVO Ženski centar iz Trebinja Omladinski centar iz Istočne Ilidže, UG Naša djeca iz Zenice, UG Bolja Budućnost iz Tuzle, UG Otaharin iz Bijeljine, Udruženje žena Li-Women iz Livna i  Udruženje Žena BiH iz Mostara.

Facebook profil projekta: 101 Razlog Zasto Glasati Za Zenu

PREUZMITE BROŠURU OVDJE

Gdje su žene u BH politici?

Žene čine 52% stanovništva u Bosni i Hercegovini. U politici 17,01%.
Tročlano Predsjedništvo BiH? Niti jedna žena.
Predsjednica političke partije? Niti jedna žena.
Premijerka vlade/a? Niti jedna žena.
U predstavničkom domu Parlamenta FBiH od ukupno 98 mjesta – 17 pripada ženama. U Narodnoj skupštini od ukupno 83 mjesta 18 pripada ženama.
    
Gdje su žene u opštini/općini?

• Na Lokalnim izborima 2008. godine samo 14,9% žena izabrano na bilo koju od rukovodećih pozicija.
• U Federaciji BiH izabrana je samo 1 načelnica opštine/općina i 77 načelnika.
• U Republici Srpskoj izabrane samo 3 načelnice i 59 načelnika.

Info o projektu

Bez obzira na brojne kampanje organizacija civilnog društva tokom godina, našu političku scenu i dalje  karakterizira raskorak između normativnog i stvarnog stanja, uslovljen inferiornošću žena u političkim parijama, lokalnoj upravi i državnim institucijama, što rezultira izuzetno nejednakom raspodjelom društvene moći između muškaraca i žena. Stoga je opšti cilj ovog projekta povećati broj žena i ženskih „glasova“ u političkom životu 11 projektnih opština, te time pozicionirati žene i kao donositeljice odluka u društvu, koristeći medije i promotivne aktivnosti kao vezu između žena i šire javnosti.

Naše aktivnosti (naročito 44 javna događaja) osmišljene su tako da jasno istaknu kako su predstojeći lokalni izbori prilika da žene iskažu svoj stav povodom izbora osoba koje će naredne 4 godine direktno uticati na ostvarenje njihovih prava i potreba njihove djece i porodice na lokalnom nivou. S tim u vezi organizirat ćemo 22 ulične akcije u 11 opština (ukupno 22), po 2 javna događaja u 11 opština (Kafa sa poznatim… i Javna debata Zašto 101 razlog za ženu na lokalnim izborima sa slavnima, ukupno 22), monitoring pisanja medija o ženama, kandidatkinjama, naročito onih pisanih medija dostupnih na Kantonu Sarajevo te napraviti izvještaj o nalazima monitoringa koji ćemo medijski prezentirati javnosti. Većina aktivnosti će biti usmjerena na kreiranje i izvođenje medijske kampanje u svih 11 opština koja će se oslanjati na podršku i izjave poznatih (101 izjava), distribuciju izjava slavnih i promotivnog materijala projekta putem medija (radijske emisije, jingla i sl) te ličnog kontakta sa ženama na događajima.

 Očekujemo da ćemo direktno doprijeti do  više od 10.000 žena, a indirektno na desetine hiljada u opštinama: Travnik, Mostar, Trebinje, Bijeljina, Istočna Ilidža, Foča, Livno, Tuzla, Zenica, i sarajevskim opštinama Centar i Novi grad. U projekat će biti uključeno 11 organizacija: ženska grupa Vezirke iz Travnika, Žena BiH iz Mostara, Ženski centar iz Trebinja, UG Otaharin iz Bijeljine, Demokratski Centar Nove Nade iz Foče, Li Women iz Livna, UG Bolja Budućnost iz Tuzle, Naša djeca iz Zenice, Omladinski savjet Istočna Ilidža, a INFOHOUSE i Fondacija CURE će osim globalne koordinacije projekta preuzeti direktno i aktivnosti u sarajevskim opštinama Novi grad i Centar.     Od kratkoročnih rezultata očekujemo:  povećanje svijesti o potrebi glasanja žena na lokalnim izborima kod 10.500 osoba u 11 opština, informirana javnost o razlozima zašto žene trebaju učestvovati na lokalnim izborima kao glasačice te kreirano pozitivno okruženje za  povećanje izlaznosti žena na glasanje i njihovo učešće u političkim procesima u 11 opština. Od dugoročnih rezultata očekujemo povećanje svijesti o važnosti učešća žena u političkom životu na lokalnom nivou te veću zainteresiranost medija za žene kao donosioce odluka nakon izbora. Postignuće projekta evaluirat će se na slijedeće načine: putem pismene i usmene evaluacije projekta od strane partnera na finalnom sastanku, putem izvještaja koordinatora projekta sa podacima o broju i načinu učešća korisnika projekta, i na osnovu izvještavanja medija o kampanji.

Zbog podrške slavnih osoba koje će učestvovati u određenim aktivnostima projekat će dostići veći utjecaj nego što je to uobičajeno za projekte organizacija civilnog društva, obzirom da današnje društvo izuzetno polaže pažnju na mišljenje poznatih osoba te ih ono počesto i oblikuje.

Koristeći medije kao glavne komunikacijeske kanale za prenos poruke projekta osigurat ćemo uticaj na veći dio stanovništva kojima su mediji, posebno tv i radio, i dalje glavni informatori i oblikovatelji mišljenja.

 

PROJEKAT U 2010. GODINI:

Preuzmimo kontrolu u odgovornosti za svoj život!

Važno je učestvovati u promjeni strukture liderstva koji su skrojeni prema muškim standardima moći, nadmetanja, pobjede i kontrole.

 

Prezentaciju o 101 razlogu možete pogledati ovdje.

Projekat pod nazivom Osnaživanje uloge žena “101 razlog zašto glasati za ženu” kojim

 koordinira TPO Fondacija Sarajevo ,implementira se od aprila 2010. godine i trajat će do oktobra 2010. godine. Partnerske organizacije su :Udruženje INFOHOUSE Sarajevo  koji je vlasnik brenda 101 razlog,i Fondacija CURE Sarajevo.Za edukaciju su zadužene sljedeće organizacije na čelu sa TPO Fondacijom i  Fondacijom CURE i još 10 partnera/ca iz cijele Bosne i Hercegovine (Udružene žene Banja Luka, Glas žene Bihać, Lara Bijeljina, UG Grahovo Bosansko Grahovo, Forum žena Bratunac, Asocijacija mladih BD Brčko, Li Women Livno, Žena BiH Mostar, VESTA Tuzla i  Medica Zenica).

Cilj pokretanja projekta je podići nivo znanja o pitanju ženskih političkih prava, kapaciteta, mogućnosti i odgovornosti među ženama putem edukativnih treninga koji se već raliziraju u 36 BH gradova i 105 ruralnih područja. Na edukativnim radionicama radi se na unapređenju kapaciteta u donošenju odluka kod žena, kao društveno isključene grupe iz političkog života BiH.

Kampanja „Osnaživanje uloge žena – 101 razlog zašto glasati za ženu“ ima 3 faze.

U prvoj fazi je primarno promovisanje samog projekta, njegovih ciljeva i razloga.  Druga faza se sastoji od edukacija, promocije NE jedan – 101 razlog zašto glasati za ženu. Treća faza jeste poziv za glasanje. Glasaj za ženu!

Kroz niz javnih debata, tv spotova, radio jinglova, uličnih akcija animiramo građane/ke da se zapitaju zašto od 2002. godine broj žena u tijelima državne vlasti konstantno opada, te koje su posljedice isključenja žena iz političkog života.

U samome startu ove kampanje, veliki izazov je bio kako na jednostavan, prepoznatljiv i pamtljiv način pokazati prednosti uključenja žena u politički život, ali i ukazati na trajne posljedice po društvo i žene uopšte u slučaju njihovog isključivanja iz odlučivanja.

Unatoč dugogodišnjoj retorici osnaženja žena koja insistira na edukaciji i formalnim političkim pravima žena, politička participacija žena u tijelima vlasti u različitim nacionalnim kontekstima ostaje mala. Ovakvo stanje po pitanju političke participacije žena nije iznenađujuće kada se u obzir uzme politička tradicija koja počiva na patrijarhalnom konceptu društvene organizacije. Međutim, ne smijemo zaboraviti činjenicu da su žene ipak napravile značajan pomak u različitim profesijama i sferama društvenog života – pomak koji zasigurno može biti samo podsticaj za dalju borbu u procesima destabilizacije neravnopravnosti i nejednakih mogućnosti žena u politici.

Napredak je vidljiv, ali njegov ritam je spor i promjene ne nastaju podjednako za sve države. Predrasude i kulturalne percepcije ženskih uloga, nedostatak finansijskih sredstava kao i institucionalna neosjetljivost nastavljaju da neomogućavaju pristupu i učešće žena u politici. Zasigurno je da pred nama stoji još mnogo truda i rada kako bi se približili demokratiji koja će odslikavati rodnu jednakost i koja se jedino kao takva može nazvati demokratijom.

Danas barem znamo da je učešće žena u politici značajno iz razloga što insisitira na različitosti i poštivanju različitosti.  Žene su te koje u političku arenu unose različite i svježije perspektive, talente i shvatanja, kreirajući time političku agendu obojenu raznovrsnim i dinamičkim bojama. Promjene koje su nastale u izvršnim vlastima pojedinih država ukazuju na pozitivni uticaj prisustva žena – tome svjedoči unapređenje komunikacijskog aspekta i ponašanja u parlamentima; prioritiziranje određenih pitanja i zakona; rodni senzibilitet u svim vladajućim tijelima, uključujući finasiranje; kao i donošenje novih zakona i izmjene postojećih.

Uključivanje žena u procese odlučivanja unutar zakonodavnih tijela daje izuzetnu političku vidljivost ženskim ljudskim pravima širom svijeta. Mada žene nisu homogena grupa, one naginju uzajamnoj podršci i imale su ključnu ulogu u osvjetljenju ženskih pitanja i problema na dnevnom redu u parlamentima.  Dodatno time, uključenje žena nosi simboličku vrijednost obzirom da problematizira ustaljeno shvaćanje politike kao muškog domena i mijenja aktuelnu empirijsku istinu da politika jeste muški domen. Posmatrano iz tog ugla, veće prisustvo žena u političkim institucijama će povećati i percipiranu prihvatljivost njihovog uključivanja u politički život.

Ženska ljudska prava su neotuđiv i cjelovit dio općih ljudskih prava. Između ostalog, ženska ljudska prava podrazumijevaju pravo na život bez nasilja, reproduktivan izbor, ekonomsku samostalnost i ravnopravno sudjelovanje u političkom i društvenom životu.

Kreiranje dvostrukih mjerila za žene i muškarce, te sukladno tome odvojenih sfera gdje žena pripada prostoru doma i obitelji, a muškarac raznolikoj društvenoj djelatnosti. Svođenje žena na njihovu reproduktivnu funkciju, poticanje njihove pasivnosti, stereotipnih uloga, omalovažavanje onih žena koje traže svoje mjesto i životni put u takozvanom muškom svijetu, podcjenjivanje njihove kreativnosti, sposobnosti, inteligencije, otežavanje njihovog izbora čestom diskriminacijom na spolnoj osnovi ukazuje na neravnopravnost tj. neravnopravan položaj žena i muškaraca u društvu.

 U kontekstu Bosne i Hercegovine, zastupljenost žena na mjestima odlučivanja ne sadrži ni kvotu od 30%, koja nam je zakonom zagarantovana. Predstavnice žena do oktobra 2010. godine iznosio je u Predstavničkom domu Paralmentarne skupštine BiH 11,9%, u Domu naroda Parlamentarne Skupštine BiH 13,33%. U ovakvoj situaciji vrlo je teško vjerovati da će se demokratizacija i političko osnaživanje žena desiti uskoro.

Naročito je zabrinjavajuća činjenica malo učešće žena u radnim tijelima i delegacijama iz kojih su žene potpuno isključene. Na primjer, samo jedna od devet članova/ica Gender komisije je žena.

 Većinu biračkog tijela u BiH čine žene, čak 52% glasačkog tijela, glasaju u manjem procentu nego muškarci, a na predizbornim listama žene su zastupljne “u tragovima”. Za demokratsko društvo, gdje svaka pojedinka preuzima odgovornost prema državi, kako bi svi/e imali/e kvalitetniji život, potrebno je da svi/e budu jednako zastupljeni/e na mjestima gdje se donose državne odluke.

Žene koje su uključene u javne diskusije su izuzetno rijetke. One najčešće zastupaju tradicionalno mišljenje ¨ovo je za nekoga drugog, neka drugi pročitaju i odluče…ja ne mogu preuzetu tu odgovornost¨.

Razlozi za to su raznovrsni: patrijarhalna tradicija, zatim ženska uloga u porodici; nemogućnost da se kućni poslovi prebace na iznajmljenu domaćicu zbog ekonomskih razloga; nevjerovatna količina psiho-fizičke energije potrebne za brigu za primarne i sekundarne članove porodice; specifičan mentalni sklop žena; spremnost da žrtvuju svoju političku i drugu karijeru u ime materinstva koje je prioritet u njihovom životu. Rezultat ovakve situacije je dinamika i veza unutar same ženske populacije koja je složena i nepovoljna za promociju žena kao i ženskih ljudskih prava.

Studije pokazuju da je od nezaposlenih osoba većina žene i to one sa niskom stopom obrazovanja. Danas su žene ili zaposlene u „sivoj ekonomiji” ili domaćice. I kao takve izgubile su i motiv i želju da se vrate u aktivan javni život. Da odlučuju za sebe i svoju porodicu na političkom nivou. Bazirane su zbog potrebe za preživljavanjem da odlučuju o svakodnevnom životu i svakodnevnoj borbi tako da su zanemarile „globalnu” borbu.

Samo mjesec dana od početka najveće bh. inicijative za osnaživanje uloge žene u BiH je prikupljena i promovisana 101 izjava, od 101 bosanskohercegovačke ličnosti, a  koja je ujedno i 101 razlog zašto glasati za ženu na predstojećim izborima. Putem ulične akcije koja se desila 24.05.2010. godine u isto vrijeme u 11 gradova Bosne i Hercegovine  je održana promocija brošure sa 101 izjavom zašto glasati za ženu pod sloganom kampanje: „Domaćice više zbori i za svoje mjesto se izbori“!. Ovaj  slogan

otkrio nam je grafizam, asesoar i komunikaciju kuhinje, mjesta koje je, kako stvari stoje, mnogo bliže i poznatije većini bh. žena, nego što su to skupštinske sale, parlament. Istraživanja su pokazala da će većina žena radije ostati uz porodicu nego se javno angažovati bilo kroz nevladinu organizaciju, bilo kroz političku partiju.

Naša vizija je obratiti se ženama i ukazati im na njihova zakonski i Ustavom zagarantovana prava, kroz neke svakidašnje, njima prepoznatljive elemente, bez nekog “ozbiljnog” obraćanja kako bi to inače zahtijevala kampanja koja za zadatak ima rješavanje problema.

Ovom prilikom je podijeljeno preko 10 000 brošura sa 101. izjavom slavnih i poznatih bh. ličnosti.

U periodu od 27.05.2010. do 07.06.2010. u sklopu projekta je realizovano radijsko takmičenje na talasima RSG-a, na kojem su građani/ke mogli/e glasati za najinteresnatniju izjavu. Nakon 11 dana takmičenja dobili/e smo jednog/u pobjednika/cu od 101 poznate bh. ličnosti, koju  su bosanskohercegovački građani/ke prepoznali/e kao najbolju.

Nakon 11 dana izabran je i pobjednik radijskog takmičenja za Najizjavu “101 razlog zašto glasati za ženu” –  Marijan Mijajlović:

“Ako može Indira Gandi, Jadranka Kosor, Benazir Buto, ne vidim razlog zbog kojeg bh. žene ne bi mogle biti na vodećoj funkciji u državi. Potrebna je ravnopravnost i svakako treba dati punu podršku i hrabro pokušati stići i slijediti primjer vodećih zemalja svijeta, u kojima žena zauzima važno mjesto u političkom životu i odlučivanju.”

Organizacije su do oktobra 2010. godine radile na educiranju građanstva o ženskim ljudskim pravima i građanskom aktivizmu.

Nama nije u interesu ovom kampanjom promovisati neku političku opciju ili lidera/ku. Naprotiv, želimo na objektivan način postaviti pitanje uloge žene na političkoj sceni upravo onima koje to pitanje najviše zanima – ženama. Samim tim i povećati njihovu izlaznost na izborima.

Educirale/i smo preko 3.000 direktnih korisnica i 20.000 indirektnih korisnika/ca o temama važnosti građanskog aktivizma i ženskim ljudskim pravima, koje po Ustavu BiH ima svaki/a građanin/ka. Bitno je osnažiti žene kako bi se aktivnije uključile u društvene procese, te bile ravnopravne sudionice kreiranja pitanja na državnom nivou. Bez žena na mjestima odlučivanja, koje čine 52% glasačkog tjela, ostavlja posljedicu ne rješavanja pitanja više od polovice bosanskohercegovačkog društva.

Do kraja septembra 2010. godine urađeno 11 javnih debata u 10 gradova sa poznatim ličnostima  i građanima/kama iz tih gradova, gdje smo animili/e žene da ove godine izađu na izbore. Kroz intenzivnu kampanju i obrazovanje smo pokazale da su žene realan potencijal za promjene u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti kampanje  su organizovane na originalan, informativan i interaktivan način kako bi pokazala značaj svakog glasa, a pogotovo ženskog u svakodnevnom životu.

Krajnji efekat će biti podizanje svijesti društva u cjelini da je žensko biračko tijelo snažno iako je bilo zanemarivano u prošlosti čak i ako se nastavlja ignorisati i sada.

Kako je 2010. godina opštih izbora vrijeme je da bosansko civilno društvo preuzme aktivnu ulogu u predizbornim procesima pogotovo u osnaživanju bosanskih žena da preuzmu odgovornost za svoje vlastite glasove. Uz pomoć partnera/ica iz NVO u odabranim gradovima koji su od ugleda u svojim zajednicama i biranoj sredini, ovaj projekat ide izvan uobičajenih komunikacijskih kanala rezervisanih za ženska pitanja.

Glavni donator projekta je Švicarska vlada ureda za saradnju na području BiH, a projekat su podržali Heinrich Boll Stiftung i Friedrich Ebert Stiftug.

O rezultatima izbora 2010. možete pogledati ovdje.

Više o projektu, partnerima/cama projekta posjetite web stranicu http://www.101razlog.ba/index.php